Koło Naukowe Ekonomii

Katedra Zarządzania w Energetyce

Wydział Zarządzania, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Opiekunowie Koła

dr hab. Natalia IWASZCZUK, prof. AGH
dr Justyna Muweis (opiekun pomocniczy)

Zarząd Koła

Jakub Górowski - przewodniczący
Magdalena Nitefor - wiceprzewodnicząca
Świerczewska Marta - członek zarządu (prowadzenie strony internetowej KNE)
Kucharska Karolina - członek zarządu
Burbeło Monika - członek zarządu
Burbeło Magda - członek zarządu

Cele Koła

Sposoby realizacji celów Koła

Działalność

Studenckie Koło Naukowe Ekonomii zostało założone w czerwcu 2013 roku. W trakcie swojej działalności studenci Koła wielokrotnie uczestniczyli w Seminariach Naukowych Katedry Zarządzania w Energetyce.

W maju 2014 roku została zorganizowana wycieczka do elektrociepłowni w Bielsku-Białej należącej do grupy Tauron Ciepło.

Studenci Koła wygłosili trzy referaty na 53. Konferencji Kół Naukowych pionu hutniczego AGH (5.05.2016). Jeden z referatów został wyróżniony.

Koło było partnerem Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) w organizacji II edycji Konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł” (30-31 maja 2016 r.).

Na liście laureatów 54. Sesji Kół Naukowych znalazła się członkini Koła, Anna Kondak, która wygłosiła tam referat "Marketing sensoryczny w reklamach Telewizyjnych i jego aspekty finansowe".

W dniach 10-11 października 2017 r. na Wydziale Zarządzania AGH odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo chemiczne a ochrona zdrowia". Głównym organizatorem konferencji była Politechnika Częstochowska, a Koło Naukowe Ekonomii było jej partnerem.